Ζωή (Ζέτα) Μπαϊράμη - Δικηγόρος Παρ. Εφέταις

Loading

Greek English

Ζέτα Μπαϊράμη

Το δικηγορικό γραφείο της Δικηγόρου Παρ' Εφέταις  Ζωής (Ζέτας) Μπαϊράμη ίδρυσε ο πατέρας της το 1977 και το λειτουργεί η ίδια από το έτος 2015 έως και σήμερα στην πόλη του Βόλου.

Βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας και επί της οδού Αντωνοπούλου αρ.126 έναντι Δικαστικού Μεγάρου.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Ν.Ο.Π.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου De Montfort University of Leicester στην Αγγλία καθώς  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μaster) στο Business Law  (LLM - BUSINESS LAW) του ανωτέρω πανεπιστημίου.

Ομιλεί άριστα την Αγγλική γλώσσα και πολύ καλά την Ισπανική.

 

Περισσότερα

Ζέτα Μπαϊράμη
Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Πωλήσεις κι αγορές ακινήτων, συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας, αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής, ασφαλιστικά νομής, άρση βαρών, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων-υποθηκών, έρευνες ακίνητης περιουσίας.

Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο

Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, Αγωγές για αδικοπραξία, Συμφωνητικά πώλησης αγαθών κι υπηρεσιών, Συμβάσεις έργου και ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας.

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Σύσταση και Τροποποιήσεις  Εταιρειών, Καταστατικά, Πρακτικά Δ.Σ.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Διαταγές Πληρωμής, Διαταγές Απόδοσης Μισθίου, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κλπ.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Ασφαλιστικά Μέτρα

Συγγραφικό συνολικό έργο στον τομέα του Ιατρικού Δικαίου και Δικαίου Δημόσιας Υγείας, 16 βιβλία συστηματικά, ερμηνείας δικαίου, και συλλογή νομοθεσίας

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Συγγραφικό συνολικό έργο στον τομέα του Ιατρικού Δικαίου και Δικαίου Δημόσιας Υγείας, 16 βιβλία συστηματικά, ερμηνείας δικαίου, και συλλογή νομοθεσίας

Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Προσφυγές, Ενστάσεις κλπ.

Μεταφράσεις και Επικυρώσεις

Μεταφράσεις και Επικυρώσεις

τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, εγγράφων (νομικών, ιατρικών κλπ.) στην αγγλική και ισπανική γλώσσα.

Μπαϊράμη Ζέτα

 

 

 


Βιβλία Συστηματικά

Δημοσιευμένα Άρθρα

Γνωμοδοτήσεις επί ζητημάτων δημόσιας υγείας

Γνωμοδοτήσεις επί λειτουργίας Ιατρικών Συλλόγων
Ζωή (Ζέτα) Μπαϊράμη - Δικηγόρος Παρ. Εφέταις